KHÓA V.I.P (FMIT)

Tháng Mười Một 21, 2018

KHÓA VIP : DÀNH CHO NHỮNG NHÀ ĐẦU TƯ LỚN MUỐN TRỞ THÀNH CHUYÊN NGHIỆP

CẦM TAY CHỈ VIỆC , HỔ TRỢ CHO ĐẾN KHI THÀNH CÔNG

KHÓA HỌC GỒM HAI NGÀY : KHÓA EXPERT VÀ KHÓA TỰ DO TÀI CHÍNH FMIT

KHÓA HỌC TỐI ĐA 4 NGƯỜI

PHÍ : 1000 USD MỖI NGƯỜI

Đăng ký hotline: 0989495168

About the author

chungkhoanquocte

Click here to add a comment

Leave a comment:


kha-v-i-p-fmit-chng-khon-quc-t